Welke zorg kan ik bieden?

Ik lever zorg aan clienten met een persoonsgebonden budget (PGB of WMO geindiceerde zorg) en aan particuliere clienten (die de zorg zelf betalen) Dit kan zorg zijn die voor een langere periode wordt ingezet maar kan ook kortdurende hulp betekenen om bijvoorbeeld de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of de mogelijkheid te geven met vakantie te gaan. De verschillende vormen van zorg die ik kan bieden zijn:

  • verpleging : waaronder het uitvoeren van medisch technische handelingen zoals katheteriseren, verzorgen van een PEG-sonde, verzorgen van een supra pubis catheter, complexe wondverzorging, verwisselen van infusen, injecteren, stomaverzorging, sondevoeding enz. en terminale zorg.
  • verzorging : hulp bij de algemene dagelijkse levensbehoeften als wassen/douchen, aankleden, eten/drinken, verzorgen van maaltijden, boodschappen enz.
  • begeleiding : 1) begeleiding bij activiteiten die u wilt ondernemen waarbij u begeleiding nodig hebt. (bijv. bezoek aan een winkel, een instantie, huisarts of specialist of bij het maken van een uitstapje. De cliŽnt moet hierbij zelf voor vervoer zorgen. 2) begeleiding om u te leren omgaan met uw handicap of aandoening. Begeleiding bij het organiseren van uw huishouden. Begeleiding tijdens een rouwproces.
  • begeleiding van mensen met ASS : Ik ben ervaren in het begeleiden van mensen met een stoornis in het autismespectrum. Ik ben bekwaam hierbij de methode 'geef me de 5' in te zetten
  • Huishoudelijke verzorging : Bij mensen waar ik ook persoonlijke verzorging of verpleging geef ťn die in het bezit zijn van een geldige indicatie voor huishoudelijke verzorging (WMO) geef ik aanvullend ook huishoudelijke verzorging.
  • nachtzorg : als u zich 's nachts alleen of onveilig voelt, of u hebt hulp nodig dan is er de mogelijkheid voor slaap- of waaknachten.
Zorguren:
  • Op de dag: een minimum van 2 zorguren.
  • in de avond: een minimum van 1 zorguur.
  • in de nacht: 's nachts biedt ik u de mogelijkheid van waaknachten of slaapwachten.