PGB (Persoonsgebonden budget)

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen.

Als u hiervan gebruik wilt maken heeft u een indicatiebesluit van het CIZ nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (centrum voor indicatiestelling) (www.ciz.nl) samen met u wordt gekeken waar uw behoefte aan zorg en ondersteuning ligt. Het CIZ geeft indicaties voor verschillende functies als persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding enz. Vervolgens mag u zelf aangeven of u zorg in natura wenst (ZIN) waarbij de zorg door een instelling aan u verleend wordt, of dat u een PGB wenst waarbij u zelf met het PGB uw eigen zorg kunt regelen en inkopen. U bent hierbij geheel vrij in de keuze van uw zorgverleners. het grote voordeel hiervan is dat u zelf de regie houdt over wie, wanneer hoevaak bij u komt en op welke manier u de zorg graag geleverd ziet.

* Het PGB is daarom zeer geschikt voor mensen die vanwege ziekte, handicap of ouderdom langdurig zorg nodig hebben.
* Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid een PGB aan te vragen om de mantelzorger (vrijwilliger) die deze zorg aan u levert tijdelijk te ontlasten, bijvoorbeeld vanwege dreigende overbelasting of vakantie.

Er is een landelijke vereniging voor PGB-houders : per Saldo. Via www.pgb.nl kunt u meer informatie krijgen over het PGB.

Voor huishoudelijke verzorging kunt u bij de gemeente een indicatie WMO aanvragen. De WMO is een regeling die voorziet in de vergoedingen op gebied van huishoudelijke zorg, aanpassingen aan uw woning, hulpmiddelen, vervoer etc. Hebt u op gebied van bovenstaande zaken hulp nodig, dan kunt u zich hiervoor dus melden bij de gemeente. ) Bij de WMO wordt (net als bij het CIZ) in een indicatiebesluit aangegeven voor hoeveel uren zorg u een indicatie krijgt op het gebied van huishoudelijke verzorging. Vervolgens krijgt u net als bij het PGB geld waarmee u zelf zorg kunt regelen.

Met uw PGB (evt. ook WMO) weet u precies hoeveel geld u te besteden hebt aan zorg. In ons kennismakingsgesprek zal ik met u, de door mij gehanteerde tarieven doornemen. (Deze liggen voor persoonlijke verzorging en verpleging rond 30,00 per uur.)